Turnus

Turnusy terapeutyczne:

Bogata oferta zajęć indywidualnych do wyboru.

Dla rodzica/ opiekuna przewidujemy: spotkania z psychologiem 2 godz. oraz  masaż gorącymi kamieniami 2 zabiegi .

Dla całej rodziny w środkową niedzielę pobytu zaplanowany jest wyjazd do Piły i zwiedzanie Wioski Górniczej https://gorniczawioska.pl/

Możliwość rezerwacji noclegów w urokliwej agroturystyce w bardzo atrakcyjnej cenie 40zł od osoby za dobę http://napolach.borytucholskie.pl/

Oferujemy również pomoc w znalezieniu noclegu w Tucholi w cenach dostosowanych do potrzeb klientów.

Po zgłoszeniu na turnus przeprowadzamy szczegółowy wywiad i ustalamy program terapii.

W przypadku wyboru zajęć – terapia słuchu z Treningiem Słuchowym Johansena konieczne jest wcześniejsze spotkanie ok 4-6 tygodni w celu zrobienia diagnozy i nagrania indywidualnej płyty dla dziecka. Po turnusie płytę dziecko otrzymuje do domu gdzie przez okres ok 6 tygodni będzie kontynuować trening słuchowy. Diagnozę dla osób korzystających z turnusu wykonujemy gratis koszt płyty dodatkowo płatny 200zł.

Kadra prowadząca zajęcia podczas Turnusów Terapeutycznych:

Marcelina Różycka- Wolskaz wykształcenia jestem psychologiem oraz terapeutą. Moje powołanie i pasja to praca z dziećmi. W moim gabinecie zapewniam miłą i sympatyczną atmosferę pełną ciepła i życzliwości. Jestem nastawiona na pomoc dzieciom i wspieranie rodziców w wychowaniu.

Studia mgr z psychologii

Studia podyplomowe

 • Diagnoza Rodziny i Dziecka
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Akademia Trenerów

 Kursy i szkolenia

2019r.Trener Umiejętności Społecznych TUS SST.

2019r. Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji.
2019r. Terapia schematu w pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline.
2019r. Wczesne wykrywanie autyzmu. Analiza motoryki spontanicznej.
2019r. Podstawy interwencji kryzysowej w nagłych stanach psychiatrycznych.
2019r. Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

2018r. Jak kształtować współpracę na linii terapeuta- rodzic.
2018r. Jak wspomagać rozwój dziecka w zakresie małej motoryki.
2018r. Wyzwania sensoryczne i ich rozsądne rozwiązania.
2018r. Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie.
2018r. Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia
sobie ze stresem".
2018r. Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień".
2018r. Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży – z elementami prawa rodzinnego i
opiekuńczego".
2018r. Podstawowe techniki poznawczo-behawioralnych w profilaktyce i terapii”.
2018r. Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych.
2018r. Wolontariat w wychowaniu i profilaktyce. 
2018r. Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.  
2017r.  Ruch, rozwój, nauka czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na
uczenie się.
2017r.  Pedagogika Montessori.
2017r. Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk.
2017r. Przetrwałe odruchy neurologiczne- czy mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka.
2013r. Niedyrektywna praca z dzieckiem autystycznym.
2013r. Terapia ręki I i II stopnia.
2013r. Bajkoterapia.
2012r.  Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę Integracji Sensorycznej.
2012r.  II stopień z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 2023)
2012r.  I stopień w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
2011r. Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi.
2011r. Behawioralna modyfikacja trudnych zachowań.
2011r. Terapia indywidualna i grupowa w szkole.
2011r.  Metoda negocjacji i mediacji jako sposób rozwiązywania konfliktów.

2011r. Skuteczna współpraca z rodzicami.
2008r.  Doskonalący kurs języka migowego dla pracownika służb społecznych.
2007r.  Kurs języka migowego dla pracowników służb medycznych.
2006r.  Elementarny kurs języka migowego dla pracownika służb społecznych.

Małgorzata Kożuch – z wykształcenia jestem pedagogiem, socjoteraputą i trenerem w pracy z dziećmi uważam, że należy holistycznie podchodzić do jego problemów, ponieważ deficyty wynikają z różnych przyczyn. Pomoc dziecku musi opierać się na pełnej, wszechstronnej diagnozie z zakresu rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego. Dlatego terapeuci zajmujący się wspomaganiem rozwoju dziecka powinni mieć szeroką wiedzę, ale w terapii specjalizować się w takim kierunku, aby pomoc była profesjonalna i skuteczna. W swojej pracy widzę dużą potrzebę terapii dzieci ze względu na trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zadaniem terapeuty jest rozwijanie systemu percepscyjno – motorycznego, czyli funkcji słuchowych, wzrokowych, motorycznych niezbędnych w opanowaniu wiedzy i umiejętności szkolnych. W tym zakresie ważny jest też rozwój emocjonalno – społeczny, który rozwija się w trakcie socjoterapii, gdyż rozwój społeczny następuje w grupie.
Podstawą do pracy w w/w obszarach są zdobyte kwalifikacje :

 • UKW w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii – magister w zakresie opieki i wychowania z profilaktyką społeczną
 • UMK w Toruniu – Wydział Nauk Pedagogicznych – studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej
 • WSS- E w Gdańsku – Wydział Pedagogiki i Zarządzania – studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej
 • K- PSW w Bydgoszczy – Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych- studia podyplomowe w zakresie – Socjoterapia – trener warsztatu umiejętności społecznych
 • w trakcie – UŁ Łodzi – studia podyplomowe w zakresie prawa rodzinnego z elementami psychologii

KURSY I SZKOLENIA

 1. Kurs – Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I (18 godz.)i II (16 godz.) (prowadzony przez prof. Martę Bogdanowicz i Dariusza Okrzesika w Gdańsku
 2. Warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz Inaczej” (70 godz.) prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli – Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach
 3. Szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (45 godz.)prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem w Toruniu
 4. Szkolenie – Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard (2 dni) prowadzone Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska w Warszawie
 5. Szkolenie z zakresu – Zasady prowadzenia grup wsparcia (24 godz.) prowadzone przez Fundację Rozwoju Promocji i Psychoterapii w Zabrzu
 6. Szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia (45 godz.) prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu
 7. Szkolenie z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej – stopień I (48 godz.) i stopień II (188 godz.) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Gdańsku

Karolina Herdzik – z wykształcenia pedagog specjalny oraz socjoterapeutka, ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Pracuję 12 lat w zawodzie pedagoga specjalnego i socjoterapeutki, jestem również nauczycielem wspomagającym. Posiadam doświadczenie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, z zespołem Aspergera, autystykami, z dziećmi z zespołem Downa. Prowadziłam warsztaty socjoterapeutyczne z dziećmi w wieku zarówno przedszkolnym jak i szkolnym z zaburzeniami zachowania, z dziećmi agresywnymi i nadpobudliwymi . Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach są to m.in.:

 • Treningowe metody pracy zastępowania zachowań agresywnych i przemocowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • Wspieranie dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych,
 • Dialog motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania agresywne,
 • Zachowania seksualne dzieci, norma rozwojowa czy patologia,
 • Kurs behawioralny I,II,III stopnia,
 • Podstawy prawa rodzinnego,
 • Trening działań twórczych,
 • Dziecko trudne i agresywne,
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej,
 • Wykorzystanie elementów terapii zajęciowej w pracy z osobami starszymi,
 • Logorytmika,
 • Trening Umiejętności Społecznych.

Sylwia Borowa– jestem z wykształcenia logopedą i pedagogiem. W roku 2015 ukończyłam studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności logopedia, które były kontynuacją studiów licencjackich w tym samym obszarze (ścieżka neurologopedyczna). W 2014 roku uzyskałam dyplom licencjacki ze specjalności resocjalizacja (ścieżka działalność profilaktyczna). W ramach studiów zdobywałam swoje doświadczenie na praktykach zarówno w Szkole Podstawowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jak i w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Praca z dziećmi od lat jest moją pasją i marzeniem, które spełniło się już w czasie studiów, kiedy rozpoczęłam swoją pierwszą prace zawodową właśnie w tym miejscu w którym teraz jestem – to właśnie z nimi wiąże swoje życie zawodowe. Uwielbiam obserwować każdy kolejny kroczek w nabywaniu nowych umiejętności u dzieci, czasem trwa to dłużej ale radości jest co nie miara, zarówno mojej, dziecka no i niezastąpionych rodziców.

By poszerzać swoją wiedzę zdobywaną na studiach uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach.

– warsztat – terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Downa

– warsztat – pierwsze kroki terapeutyczne w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju autyzmem

– warsztat – dyzartria: podstawy teorii, diagnozy i praktyki logopedycznej

– warsztat – elementy rehabilitacji logopedycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

– warsztat – opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne

– warsztat – moje sylabki – metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania

– wykłady VI Seminarium Naukowego

– szkolenie – zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – diagnoza i usprawnianie

– szkolenie – obalić mity, czyli jak pracować z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera

– szkolenie – terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa

– szkolenie – opóźniony rozwój mowy

– szkolenie – elementy integracji sensorycznej w pracy pedagoga

– szkolenie – masaż logopedyczny od podstaw

– kurs średnio-zaawansowany z Systemu Językowo-Migowego

– przygotowanie pedagogiczne

– kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Paulina Fryda – z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia I stopnia o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia II stopnia – rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Swoją przygodę z pracą z dziećmi rozpoczęłam w 2015 roku. Od początku praca stała się również moją pasją. Satysfakcjonuje mnie towarzyszenie dziecku podczas jego rozwoju oraz obserwowanie przemian jakie w nim zachodzą.
Cenię sobie zdobywanie nowych doświadczeń. W tym celu uczestniczę w szeregu szkoleń oraz kursów.

Kursy i szkolenia:

 • Terapia behawioralna osób z autyzmem
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Elementy integracji sensorycznej w pracy pedagoga
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
 • Wstęp do Sensoplastyki® oraz szkolenie trenerskie I stopnia Sensoplastyka®
 • Johansen IAS Indywidualna Stymulacja Słuchu
 • Logosensoryka©
 • Attention Autism