Aktywni także w pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola

9 maja 2022

Spółdzielnia Socjalna PROGRES realizuje projekt pt. „Aktywni także w pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola” dla 16 niepracujących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie gminy Tuchola tj. na obszarze objętym LSR LGD Bory Tucholskie.Cel projektu to zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepracujących, zamieszkujących na terenie LSR w gminie Tuchola (preferencja dla mieszkańców obszaru rewitalizacji LPR gminy Tuchola), dzięki zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej do 15.03.2033r.Nabór trwa do 16.05.2022 z możliwością przedłużenia.Formularz rekrutacji do pobrania w siedzibie Spółdzielni PROGRES na ulicy Świeckiej 45a lub w OPS ul. Świecka 45.Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ulicy Świeckiej, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 16:00

Zobacz również

Wejdź na rynek pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola

Spółdzielnia Socjalna PROGRES realizuje projekt pt. „Wejdź na rynek pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola” dla 16…