Projekt pt. „Aktywni na rynku pracy

9 maja 2022

Spółdzielnia Socjalna PROGRES realizuje projekt pt. „Wejdź na rynek pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola” dla 16 niepracujących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie gminy Tuchola tj. na obszarze objętym LSR LGD Bory Tucholskie.Cel projektu to zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepracujących, zamieszkujących na terenie LSR w gminie Tuchola (preferencja dla mieszkańców obszaru rewitalizacji LPR gminy Tuchola), dzięki zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej do 15.03.2033r.Nabór trwa do 16.05.2022 z możliwością przedłużenia.Formularz rekrutacji do pobrania w siedzibie Spółdzielni PROGRES na ulicy Świeckiej 45a lub w OPS ul. Świecka 45.Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ulicy Świeckiej, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 16:00

Zobacz również

Usłysz, zobacz, zrealizuj! – bardzo miło jest nam poinformować, że udało nam się zakupić sprzęt z „Grantu jubileuszowego” od Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych http://federacja-ngo.pl/ . Jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia naszej inicjatywy, w ramach której Socjalna Progres utworzyła „poradnik internetowy” Usłysz – gdzie, usłyszycie ciekawe wypowiedzi i porady specjalistów Zobacz- gdzie zobaczycie filmiki instruktażowe z ćwiczeniami, formami zabawy i możliwościami spędzania wolnego czasu Zrealizuj- gdzie będą dostępne informacje o tym, jak wprowadzić zmiany, zrealizować zalecenia, wykorzystać karty pracy Poradnik tworzony będzie przy udziale kadry naszej Spółdzielni: terapeutów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, arteterapii, sensoterapii, fizjoterapii, terapii zajęciowej, trenerów umiejętności społecznych oraz wolontariuszy i ciekawych osób ze społeczności lokalnej. Mamy nadzieję,że publikowane do października przez nas filmiki pozwolą każdemu znaleźć tu coś dla siebie: mamie i tacie- wskazówki do rozwoju dziecka i zabawy z nim, osobom dorosłym porady, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach, jak być asertywnym, osobom starszym- jak dbać o swoje zdrowie i aktywność fizyczną, dzieciom – jak zrobić ciekawe prace plastyczne, w co się pobawić, nastolatkom jak dbać o swoją samoocenę, jak prawidłowo budować relacje z rówieśnikami. Ponadto dla wszystkich ciekawe informacje o zdrowiu, kulturze i wielu innych tematów. Filmy będą miały charakter poradnikowo – edukacyjny. Chcemy, by przełamywać stereotypowe lęki przed spotkaniem z psychologiem, logopedą czy terapeutą, zachęcały do osobistego kontaktu, do skorzystania z pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z nauką, edukacją, wychowaniem czy zdrowiem. Serdecznie zapraszamy już dziś do pierwszego filmiku: „Gimnastyka buzi i języka” przygotowanego przez naszą LOGOPEDĘ Sylwię Borowa życzymy miłego oglądania. Zarząd Spółdzielni Socjalnej PROGRES

karty pracy:
https://www.facebook.com/124150781507349/photos/a.163017394287354/766548267267594/
https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Progres-124150781507349/photos/a.163017394287354/766519393937148
https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Progres-124150781507349/photos/a.163017394287354/763541974234890
https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Progres-124150781507349/photos/a.163017394287354/763537530902001