Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to forma pomocy dzieciom, których rozwój przebiega w sposób nieprawidłowy, ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Wczesne wspomaganie powinno zostać podjęte jak najwcześniej, aby pobudzić właściwy rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka, co pozwoli skompensować występujące u dziecka dysfunkcje oraz deficyty, zapobiegając równocześnie powstawaniu zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Wczesnym wspomaganie obejmowane są dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności:

 • dzieci z uszkodzonym wzrokiem
 • dzieci z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • niepełnosprawnością umysłową
 • z autyzmem
 • z zaburzeniami zachowania

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzone są w zależności od potrzeb dziecka przez specjalistów zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej Progres:

 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
 • pedagog
 • logopeda
 • surdopedagog
 • surdologopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • fizjoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • oligofrenopedagog

Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.