Terapia wzroku

Dziś wzrok jest chyba jednym z najważniejszych zmysłów, a bezproblemowe wykorzystywanie oczu sprzyja efektywności poznawczej. Terapia wzroku pomaga rozwija możliwości wzrokowe dziecka, sprawiając, że widzi lepiej, postrzega szybciej, czyta bez zmęczenie, stabilnie utrzymuje ostrość widzenia i zyskuje komfort pracy oraz nauki w domu i w szkole.

Terapia wzroku przeznaczona jest dla dzieci, które charakteryzuje:

 • słaby rozwój ogólny
 • słaba koordynacja ciała
 • trudności w nauce
 • trudności w nauce czytania
 • brzydkie pismo
 • dyskomfort podczas czytania
 • zaburzenia uwagi i koncentracji

Zaniepokojenie powinny budzić bóle głowy, pleców, szyi i oczu u dzieci, swędzenie i zaczerwienie oczu, tarcie oczu oraz męczliwość dziecka.

Terapia lub inaczej trening wzroku to aktywne wzmocnienie całego procesu widzenia. Podczas treningu uczymy świadomie używać oczu, od funkcji podstawowych, jak orientacja lub ruchy oczu, przez widzenie obuoczne do funkcji poznawczych i percepcyjnych.

Podczas treningu ćwiczymy:

 • świadome wykorzystanie wzroku
 • ruchy gałek ocznych
 • koordynację wzrokowo-ruchową (koordynacja ręka-oko)
 • szybkość spostrzegania
 • koncentrację i skupienie