Terapia ręki

TERAPIA RĘKI
Bardzo ważnym w rozwoju mowy jest sprawność ręki. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Dlatego też ważne jest aby pracować nad czuciem i sprawnością rąk w sytuacji kiedy występują problemy z mową u dzieci.

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, prawidłowej pracy palców i ręki. Ma ona dostarczać wrażenia czuciowe i dotykowe. Jej efekty mają poprawić sprawność całej kończyny górnej, koordynację pomiędzy dłoniami, usprawnić umiejętność chwytania oraz u dzieci poprawić rozwój mowy i czynności samoobsługowe. Terapia polega na wykonywaniu rozmaitych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

CEL TERAPII RĘKI:

 • wspomaganie rozwoju mowy
 • wspomaganie precyzyjnych i celowych ruchów rąk
 • poprawę umiejętności chwytu
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,

DLA KOGO TERAPIA?

 • dzieci z problemami w rozwoju mowy
 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie zamka, guzików itp),
 • osoby mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • osoby mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają czucia głębokiego w obrębie dłoni