Terapia psychologiczna

W naszym punkcie można skorzystać z porad i konsultacji psychologicznych. Są to spotkania indywidualne lub dla całych rodzin. Mają one na celu rozeznanie tematyki i obszaru problemu oraz zaproponowanie dalszej terapii, lub skierowanie do odpowiedniego specjalisty.

Między innymi można zgłosić się do nas, gdy dostrzegają Państwo niepokojące objawy w zakresie:

  • wychowania dzieci
  • ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się
  • problemów z odżywianiem u dzieci
  • prawidłowego rozwoju dziecka
  • dojrzałości szkolnej
  • funkcjonowania dziecka w szkole
  • problemów emocjonalnych

Terapia nastawiona jest na wzmacnianie zachowań pożądanych u dziecka i eliminowaniu zachowań niepożądanych oraz poprawienie funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz społecznym.