Terapia integracji sensorycznej

Zajmujemy się diagnozą i terapią zaburzeń Integracji Sensorycznej. Przeprowadzamy rzetelną diagnozę w celu dopasowania odpowiedniego programu terapii dla każdego dziecka. Zajęcia w większości mają charakter aktywności ruchowej, dzięki której stymulowane są zmysły. Jest to terapia inna niż większość terapii i bardziej atrakcyjna dla dzieci, dostosowana do ich konkretnych potrzeb i ich poziomu. Jest to nauka poprzez ruch i zabawę, dająca jednocześnie niesamowite efekty. Na specjalnie wyposażonej sali znajduje się sprzęt do stymulowania systemów:

 • przedsionkowego
 • proprioceptywnego
 • słuchowego
 • wzrokowego
 • dotykowego

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu dziecko jest w stanie odczuwać, rozumieć i przetwarzać informacje dostarczane przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu. U dzieci u których integracja jest zaburzona mogą wystąpić problemy z adekwatnym reagowaniem na ruch lub dotyk; dziecko takie może źle znosić zmiany codziennych czynności, łatwo się rozpraszać, mieć słabą świadomość swojego ciała. Często takie dzieci są niezdarne, mogą mieć problemy z nauką, problemy z zachowaniem, niską samoocenę; może również występować opóźnienie w rozwoju mowy.
Dzieci, które zachowują się w opisany sposób, często są określane jako „DZIWNE” nie mają postawionej diagnozy ale mają np. nadwrażliwość lub duże zapotrzebowanie na bodźce dotykowe lub wzrokowe, nie tolerują niektórych posiłków lub mają tylko ulubione pod kątem konsystencji lub koloru. Mają duże zapotrzebowanie na huśtanie, karuzele lub przeciwnie nie lubią spędzać czasu w ten sposób.

DLA KOGO TERAPIA?

Terapia SI kierowana jest do dzieci u których można zaobserwować:

 • problemy ze skupianiem uwagi,
 • trudności w czytaniu, pisaniu, mylenie liter,
 • wzmożoną lub obniżoną aktywność ruchową,
 • niską samoocenę,
 • problemy z kontaktami z rówieśnikami,
 • problemy z koordynacją ruchową,
 • opóźniony rozwój mowy lub brak mowy,
 • problemy z posiłkami,
 • mylenie stron prawo- lewo,
 • odwrotnie zakładanie butów,
 • częste potykanie się, problemy z utrzymaniem równowagi
 • unikanie ruchu lub są nadmierną ruchliwość
 • trudności z wycinaniem nożyczkami
 • na wielu płaszczyznach dostrzega się, że odstaje od rówieśników

RYZYKO WSPÓŁWYSTĘPOWANIA:

Zaburzenie integracji sensorycznej często współwystępuje u dzieci :

 • z ADHD, ADD,
 • z autyzmem,
 • ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi ),
 • z dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • opóźnionych psycho-ruchowo
 • oraz u dzieci u których występuje choroba o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera).

Właśnie między innymi do tych dzieci kierowana jest ta terapia ale należy pamiętać, że dzieci nie muszą mieć żadnej z powyższych diagnoz a po prostu samodzielnie u nich występuje zaburzenie Integracji Sensorycznej.