Terapia behawioralna

W terapii wykorzystywane jest założenie, według którego zaburzenia funkcjonowania wynikają z wyuczonych reakcji na bodźce. W jej trakcie uczy się lub modyfikuje zachowania tak, aby pozbyć się negatywnych reakcji na określone bodźce.

Terapia ma za zadanie wypracowanie samoświadomości i samokontrolę zachowań, pozwalającą unikać negatywnych, utrudniających życie zachowań, związanych z zaburzeniami, przez co może poprawić się jakość życia.

Terapia behawioralna zalecana jest dzieciom:

  • z zaburzeniami zachowania
  • z autyzmem
  • z ZA
  • z Zespołem Downa
  • z innymi zaburzeniami

W terapii używa się jasnych i precyzyjnych terminów, które nie dają możliwości swobodnej interpretacji. Stosuje się ściśle zaplanowany system wzmocnień. Podstawą terapii jest nauka tego, jak się uczyć. Kluczem do sukcesu jest intensywna i systematyczna praca od najwcześniejszych lat życia dziecka, a kluczowe są lata nauki przed szkołą.

Główne cele terapii behawioralnej:

  • rozwijanie zachowań deficytowych, ale pożądanych u dziecka – są to zachowania występujące zbyt rzadko lub wcale, a uznawane za prawidłowe u dziecka zdrowego w pewnym wieku oraz w pewnych okolicznościach (mowa, emocje, uczucia, zabawa)
  • redukowanie zachowań niepożądanych
  • generalizacja i utrzymanie efektów terapii – odpowiednie zachowanie pojawia się w różnych okolicznościach – np. dziecko siedzi spokojnie w klasie, domu, kościele, przy rodzicach, nauczycielach i osobach obcych