Socjoterapia

Socjoterapia jest metodą wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży, polegającą na organizowaniu zajęć grupowych, w trakcie których uczestnicy poznają i uczą się wyrażać emocje, trenują umiejętność mówienia “nie”, trenują umiejętność stawiania i równocześnie przestrzegania granic swoich oraz innych osób, ćwiczą nowe zachowania w bezpiecznej atmosferze.

Celem socjoterapii jest wyeliminowanie lub zmniejszenie poziomu zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości oraz zahamowań. Są to zaburzenia które znacząco utrudniają rozwój osobisty i społeczny, zakłócając proces socjalizacji,wpływając na powstawanie trudności szkolnych.

Do celów szczegółowych socjoterapii należą cele edukacyjne, rozwojowe oraz terapeutyczne.

Cele edukacyjne socjoterapii.

Cele edukacyjne mają dostarczyć dzieciom wiedzy o sobie oraz innych ludziach, mają służyć poznawaniu zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Dzieci i młodzież uczą się rozpoznawać emocje, mechanizmy uzależnień, zdobywają nowe umiejętności, uczą się nowych ról społecznych czy rozwiązywania konfliktów.

Cele rozwojowe socjoterapii.

Cele rozwojowe to cele ściśle związane z wiekiem uczestników oraz ich potrzebami, wynikającymi z obecnego etapu rozwoju. Są to na przykład potrzeby związane z aktywnością ruchową, zabawą i zdobywaniem wiedzy u dzieci w wieku przedszkolnym, czy potrzeby związane z różnymi formami wyrażania siebie, potrzebą akceptacji społecznej u młodzieży.

Cele terapeutyczne socjoterapii.

Są to cele, które pozwalają odreagować napięcia i negatywne emocje, pomóc w nauce nowych umiejętności społecznych i psychologicznych. Gromadzenie nowych doświadczeń o pozytywnym wydźwięku ma likwidować wpływ doświadczeń negatywnych.

Zasady obowiązujące w pracy z grupą:

  1. Zasada przestrzegania reguł. Reguły porządkują zajęcia, wprowadzają ład, organizację oraz strukturę. Powinny być zrozumiałe oraz akceptowane przez wszystkich. Reguły, narzucające normy tworzą poczucie bezpieczeństwa.
  2. Zasada zaufania. Polega na tworzeniu warunków niezbędnych do wyrażania siebie i przyjmowania informacji o sobie. To zasada, która buduje szacunek do siebie, poczucie bezpieczeństwa interpersolnalengo, gwarantując poufność powierzonych problemów.
  3. Zasada afirmacji. Staramy się dostrzegać pozytywne cechy i zdolności uczestników, unikamy krytycznych wypowiedzi, podkreślania błędów, otwieramy się na nowe komunikaty i nowe sposoby uczenia się.
  4. Zasada bliskości. Tworzymy ciepłe i bezpieczne warunki terapii, tak aby każdy uczestnik czuł, że ma wsparcie.