Hipoterapia z elementami SI

Oddziaływanie hipnoterapii:

 • Strefa fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności; normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych , głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
 • Strefa emocjonalno – motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
 • Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia i mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
 • Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

Hipoterapia dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej rozwija:

 • Ruch – stymulacja zmysłu równowagi i wzroku
 • Dotyk- skóra pokryta sierścią – stymulacja czucia i odczuwania temperatury
 • Węch- jego zapach stymulacja węchu
 • Słuch- głosy wydawane przez konia stymulują stymulacja słuchu

Ponadto koń wyzwala w dziecku emocje związane z przyjemnością, mobilizuje do pokonywania własnych ograniczeń; poczucie własnej wartości u dziecka buduje umiejętność opiekowania się tym zwierzęciem czy kierowanie nim podczas jazdy.

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • Wrodzona łamliwość kości
 • Uczulenia na sierść lub pot konia
 • Nie wygojone rany
 • Wzmożone ciśnienie śródgałkowe, odklejanie się siatkówki oka
 • Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym
 • Wodogłowie bez wszczepionej zastawki
 • Niestabilność kręgów szyjnych (np. przy zespole Downa)
 • Dysplazje stawów biodrowych (zwichnięcia i podwichnięcia)
 • Ostre stany chorób zaburzeń psychicznych
 • Ostre choroby infekcyjne, podwyższona temperatura
 • Dyskopatia
 • Hemofilia i inne skazy krwotoczne

Schorzenia okulistyczne – wymagana konsultacja specjalisty

Ważne! Warto pamiętać o skierowaniu lekarski na zajęcia hipnoterapii lub przynajmniej zaświadczenie o braku przeciwwskazań.