Marcelina Różycka-Wolska

Z wykształcenia jestem psychologiem oraz terapeutą. Moje powołanie i pasja to praca z dziećmi. W moim gabinecie zapewniam miłą i sympatyczną atmosferę pełną ciepła i życzliwości. Jestem nastawiona na pomoc dzieciom i wspieranie rodziców w wychowaniu. Od 2012 r. łączę swoją pasję z pracą z dziećmi.

Wykształcenie
Wyższe: mgr psychologii
Studia podyplomowe
  • Diagnoza Rodziny i Dziecka
  • Oligofrenopedagogika
  • Przygotowanie Pedagogiczne
  • Akademia Trenerów
Kursy i szkolenia

2019r.Trener Umiejętności Społecznych TUS SST.

2019r. Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji.
2019r. Terapia schematu w pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline.
2019r. Wczesne wykrywanie autyzmu. Analiza motoryki spontanicznej.
2019r. Podstawy interwencji kryzysowej w nagłych stanach psychiatrycznych.
2019r. Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

2018r. Jak kształtować współpracę na linii terapeuta- rodzic.
2018r. Jak wspomagać rozwój dziecka w zakresie małej motoryki.
2018r. Wyzwania sensoryczne i ich rozsądne rozwiązania.
2018r. Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie.
2018r. Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia
sobie ze stresem".
2018r. Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień".
2018r. Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży – z elementami prawa rodzinnego i
opiekuńczego".
2018r. Podstawowe techniki poznawczo-behawioralnych w profilaktyce i terapii”.
2018r. Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych.
2018r. Wolontariat w wychowaniu i profilaktyce.
2018r. Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.
2017r. Ruch, rozwój, nauka czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na
uczenie się.
2017r. Pedagogika Montessori.
2017r. Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk.
2017r. Przetrwałe odruchy neurologiczne- czy mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka.
2013r. Niedyrektywna praca z dzieckiem autystycznym.
2013r. Terapia ręki I i II stopnia.
2013r. Bajkoterapia.
2012r. Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę Integracji Sensorycznej.
2012r. II stopień z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 2023)
2012r. I stopień w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
2011r. Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi.
2011r. Behawioralna modyfikacja trudnych zachowań.
2011r. Terapia indywidualna i grupowa w szkole.
2011r. Metoda negocjacji i mediacji jako sposób rozwiązywania konfliktów.

2011r. Skuteczna współpraca z rodzicami.
2008r. Doskonalący kurs języka migowego dla pracownika służb społecznych.
2007r. Kurs języka migowego dla pracowników służb medycznych.
2006r. Elementarny kurs języka migowego dla pracownika służb społecznych.

Dodatkowe osiągnięcia

W 2013 r. otrzymałam nagrodę Zarządu Województwa Kujawko – Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”