Cennik

Nazwa Cena
Psychoterapia 160,00zł / 50 min
Terapia psychologiczna 140,00 zł / 50 min
Terapia rodzinna 170,00 zł / spotkanie
Terapia uzależnień 160,00 zł / 50 min
Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych 120,00 zł / 50 min
Terapia pedagogiczna 120,00 zł / 50 min
Diagnoza Integracji Sensorycznej z opinią 500,00 zł / 2-3 spotkania ok 150 min
Terapia Integracji Sensorycznej 120,00 zł / 50 min
Terapia ręki 120,00 zł / 50 min 60zł / 25 min
Terapia neurologopedyczna 140,00 zł / 50 min; 70 zł / 25 min
Terapia EEG biofeedback 120,00 zł/ spotkanie
Diagnoza EEG biofeedback 170,00 zł/ spotkanie
Wczesne wspomaganie rozwoju 120,00 zł /50 min
Fizjoterapia 140,00 zł / 50 min; 70 zł / 25 min
Trening umiejętności poznawczych / Wyrównywanie braków edukacyjnych 120 zł / 50 min
Zajęcia grupowe 50,00 zł / 60 min
Zajęcia grupowe TUS/ Zajęcia socjoterapeutyczne 50,00 zł / 60 min
Diagnoza Autyzmu ADOS- 2 z opinią * 900 zł
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego z opinią 300 zł
Diagnoza ADHD z opinią * 300 zł
Diagnoza Depresji z opinią * 300 zł
Wydanie opinii / zaświadczenia na studia 80 zł / szt.
Turnus terapeutyczny od 1200zł do 6000zł
* opis i rozpoznanie wstępne dla lekarza psychiatry/ neurologa (wymagana ewentualna konsultacja z lekarzem)