Cennik

Nazwa Cena
Terapia psychologiczna 80,00 zł / 50 min
Terapia rodzinna 120,00 zł / 90 min
Terapia uzależnień 80,00 zł / 60 min
Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych 80,00 zł / 50 min
Terapia pedagogiczna 60,00 zł / 50 min
Diagnoza Integracji Sensorycznej z opinią 300,00 zł / 2-3 spotkania ok 150 min
Terapia Integracji Sensorycznej 70,00 zł / 50 min
Terapia ręki 60,00 zł / 50 min
Terapia wzroku 60,00 zł/ 50 min
Terapia słuchu 60,00 zł/ 50 min
Terapia logopedyczna 70,00 zł / 50 min
Terapia EEG biofeedback 60,00 zł/ spotkanie
Diagnoza EEG biofeedback 100,00 zł spotkanie
Wczesne wspomaganie rozwoju 60,00 zł /50 min
Fizjoterapia 70,00 zł / 50 min
Hipoterapia z elementami SI 40,00 zł / 30 min
Zajęcia grupowe 30,00 zł / 60 min
Zajęcia grupowe TUS/ Zajęcia socjoterapeutyczne 40,00 zł / 60 min
Diagnoza Spektrum Autyzmu z opinią * 300 zł
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego z opinią 300 zł
Diagnoza ADHD z opinią * 200 zł
Diagnoza Depresji z opinią * 200 zł
Diagnoza Johansena 150zł /200zł / 1,5h-2h
Wydanie opinii 60 zł / szt
Turnus terapeutyczny 3960zł/ 66h /11 dni
* stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psychiatry (wymagana ewentualna konsultacja z lekarzem)