Cennik

Nazwa Cena
Psychoterapia 120,00zł / 50 min
Terapia psychologiczna 100,00 zł / 50 min
Terapia rodzinna 120,00 zł / 90 min
Terapia uzależnień 120,00 zł / 60 min
Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych 90,00 zł / 50 min
Terapia pedagogiczna 80,00 zł / 50 min
Diagnoza Integracji Sensorycznej z opinią 350,00 zł / 2-3 spotkania ok 150 min
Terapia Integracji Sensorycznej 90,00 zł / 50 min
Terapia ręki 80,00 zł / 50 min
Terapia wzroku 80,00 zł/ 50 min
Terapia słuchu 80,00 zł/ 50 min
Terapia logopedyczna 90,00 zł / 50 min; 45 zł /25 min
Terapia neurologopedyczna 100,00 zł / 50 min; 50 zł / 25 min
Terapia EEG biofeedback 80,00 zł/ spotkanie
Diagnoza EEG biofeedback 110,00 zł spotkanie
Wczesne wspomaganie rozwoju 80,00 zł /50 min
Fizjoterapia 90,00 zł / 50 min; 45 zł / 25 min
Hipoterapia z elementami SI 45,00 zł / 30 min
Zajęcia grupowe 40,00 zł / 60 min
Zajęcia grupowe TUS/ Zajęcia socjoterapeutyczne 40,00 zł / 60 min
Diagnoza Autyzmu ADOS- 2 z opinią * 800 zł
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego z opinią 300 zł
Diagnoza ADHD z opinią * 250 zł
Diagnoza Depresji z opinią * 250 zł
Diagnoza Johansena 200zł /250zł / 1,5h-2h
Wydanie opinii 80 zł / szt.
Turnus terapeutyczny od 1000zł do 5000zł
* opis i rozpoznanie wstępne dla lekarza psychiatry (wymagana ewentualna konsultacja z lekarzem)