Cennik

Nazwa Cena
Psychoterapia 140,00zł / 50 min
Terapia psychologiczna 120,00 zł / 50 min
Terapia rodzinna 150,00 zł / spotkanie
Terapia uzależnień 140,00 zł / 50 min
Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych 100,00 zł / 50 min
Terapia pedagogiczna 100,00 zł / 50 min
Diagnoza Integracji Sensorycznej z opinią 450,00 zł / 2-3 spotkania ok 150 min
Terapia Integracji Sensorycznej 100,00 zł / 50 min
Terapia ręki 100,00 zł / 50 min
Terapia wzroku 100,00 zł/ 50 min
Terapia słuchu 100,00 zł/ 50 min
Terapia neurologopedyczna 120,00 zł / 50 min; 60 zł / 25 min
Terapia EEG biofeedback 100,00 zł/ spotkanie
Diagnoza EEG biofeedback 150,00 zł spotkanie
Wczesne wspomaganie rozwoju 100,00 zł /50 min
Fizjoterapia 120,00 zł / 50 min; 60 zł / 25 min
Trening umiejętności poznawczych / Wyrównywanie braków edukacyjnych 100 zł / 50 min
Zajęcia grupowe 50,00 zł / 60 min
Zajęcia grupowe TUS/ Zajęcia socjoterapeutyczne 50,00 zł / 60 min
Diagnoza Autyzmu ADOS- 2 z opinią * 800 zł
Diagnoza rozwoju psychomotorycznego z opinią 300 zł
Diagnoza ADHD z opinią * 250 zł
Diagnoza Depresji z opinią * 250 zł
Diagnoza Johansena 300zł /350zł / 1,5h-2h
Wydanie opinii / zaświadczenia na studia 80 zł / szt.
Turnus terapeutyczny od 1000zł do 6000zł
* opis i rozpoznanie wstępne dla lekarza psychiatry/ neurologa (wymagana ewentualna konsultacja z lekarzem)