Witamy w Progres
Dla Twojego Dziecka
Zobacz naszą ofertę
Witamy w Progres
Dla Twojego Dziecka
Zobacz naszą ofertę
Przeciwdziałamy dyskryminacji osób niepełnosprawnych

PROGRES

Spółdzielnia Socjalna PROGRES realizuje projekt pt. „Aktywni także w pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Tuchola" dla 16 niepracujących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie gminy Tuchola tj. na obszarze objętym LSR LGD Bory Tucholskie.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami! :)